Agyryga garşy myşsanyň kelle agyry sary ýagy

Gysga düşündiriş:

Konfo ýagy“Sino Confo” topary tarapyndan işlenip düzülen arassa tebigy haýwanlardan we ösümliklerden öndürilen saglygy goraýyş önümleriniň seriýasy.Önümiň düzümi nan ýagy, holli ýag, kamfor ýagy we darçyn ýagydyr.Önüm Hytaýyň adaty ösümlik medeniýeti bilen baýlaşdyryldy we häzirki zaman tehnologiýasy bilen üsti ýetirildi.Müşderiler önümi ulananlarynda gazanylýan inkär edip bolmajak netijeler sebäpli bazardaky iň oňat önüm.Görnükli effektler, giň ulanylyş, üýtgeşik daşarky aýratynlyklar we köp ýyllyk ulanyş ony günbatar Afrikada üstünlik gazanýar.Önüm, esasanam periarthrit, myşsa agyrylary, süňk giperplaziýasy, agaç myşsalarynyň dartylmagy, trawmatiki şikesler ýaly ähli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrýar.Uteiti agyrydan ýa-da dowamly agyrydan, bogun agyrylaryndan, myşsalaryň agyrysyndan, süňklerden, arka agyrysyndan, dowamly çişmeginden ýa-da revmatoid artritinden ejir çekýän bolsaňyz, Confo ýagy agyryny dolandyrmak arsenalyna goşmak isleýän indiki zadyňyz bolup biler.Confo ýagy agyrydan dynýar, gany güýçlendirýär we bedende çişmegi aýyrýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Konfo ýagy

Konfo ýagy“Sino Confo” topary tarapyndan işlenip düzülen arassa tebigy haýwanlardan we ösümliklerden öndürilen saglygy goraýyş önümleriniň seriýasy.Önümiň düzümi nan ýagy, holli ýag, kamfor ýagy we darçyn ýagydyr.Önüm Hytaýyň adaty ösümlik medeniýeti bilen baýlaşdyryldy we häzirki zaman tehnologiýasy bilen üsti ýetirildi.Müşderiler önümi ulananlarynda gazanylýan inkär edip bolmajak netijeler sebäpli bazardaky iň oňat önüm.Görnükli effektler, giň ulanylyş, üýtgeşik daşarky aýratynlyklar we köp ýyllyk ulanyş ony günbatar Afrikada üstünlik gazanýar.Önüm, esasanam periarthrit, myşsa agyrylary, süňk giperplaziýasy, agaç myşsalarynyň dartylmagy, trawmatiki şikesler ýaly ähli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrýar.Uteiti agyrydan ýa-da dowamly agyrydan, bogun agyrylaryndan, myşsalaryň agyrysyndan, süňklerden, arka agyrysyndan, dowamly çişmeginden ýa-da revmatoid artritinden ejir çekýän bolsaňyz, Confo ýagy agyryny dolandyrmak arsenalyna goşmak isleýän indiki zadyňyz bolup biler.Confo ýagy agyrydan dynýar, gany güýçlendirýär we bedende çişmegi aýyrýar

konfo ýagy 图片
Konfo-ýag- (2)
“Confo-Oil-2”

Ulanylyşy

Bedeniň üstüne sürtüň we zerur bolsa mylaýym massaage ediň, zerur bolsa ýyly hammam bilen yzarlaň.“Confo” ýagy bilen massaaging etmek myşsalary gowşatmaga we agyryny azaltmaga kömek edip biler.Şeýle hem, Confo ýagy bilen gyzgyn hammam alyp bilersiňiz.Diňe suwa bir damja goşuň, gitmek gowy.

Konfo-ýag- (15)
Konfo-ýag- (18)
“Confo-Oil” (19)

Seresap boluň

Diňe daşarky ulanmak üçin göz bilen görüşmekden saklanyň.

Saklamak

Gowy möhürlenendir we salkyn we gurak ýerlerde saklanýar.

Bukja maglumatlary

Bir çüýşe (3ml)
6 çüýşe / asgyç
48 çüýşe / guty
960 çüýşe / karton
Jemi agramy: 24kgs
Kartonyň ululygy: 705 * 325 * 240 (mm)
20 nahar gap: 500 karton
40HQ gap: 1150 karton

Konfo-ýag- (4)
Konfo-ýag-3

“Confo Oil” -y 1-nji ýeňillik saýlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň