Boksçy insektisid aerozol (600ml)

  • Mör-möjeklere garşy boksçy insektisid aerozol spreýi (600ml)

    Mör-möjeklere garşy boksçy insektisid aerozol spreýi (600ml)

    Boks insektisid spreýi, R&D tarapyndan öndürilen, Güýç nyşany bolan çüýşedäki boks dizaýny bilen ýaşyl reňkli önüm.1,1% insektisid daerosoldan, 0,3% tetrametrinden, 0,17% sipermetrinden, 0,63% esbiotrinden durýar.Işjeň himiki piretrinoid maddalary bilen birnäçe mör-möjeklere (çybynlar, çybynlar, tarakanlar, garynjalar, burunlar we ş.m.) islenmeýän ýa-da ýok ediji hereketlere gözegçilik edip we öňüni alyp biler.Iki dürli ululykda bar, kiçijik 300 ml çüýşe we uly 600 ml çüýşe, ulanmazdan ozal gowy silkäň, gapylary we penjireleri ýapyň, howa çalşygyndan 20 minut soň otaga giriň.Önümi ýokary temperatura sezewar etmekden gaça duruň we ulanylandan soň elmydama eliňizi ýuwuň