Kompaniýanyň taryhy

 • karta-14
  2003
  Malide işewürlik bazasyny döretmek üçin Mali CONFO Co., Ltd.
 • karta-11
  2004-2008
  Burkina Faso we Kot-d'Iwuarda söwda bazalaryny döretmek üçin Mali CONFO çybynlardan goraýan ýakymly ysly tütetgi fabrigi we Mali Huafei süýümli zawod guruň.
 • karta-13
  2009-2012
  Önümleriň strategiki ýerleşişini we işewürlik modelini kesgitledi we Gwineýa, Kamerun, Kongo-Brazawil, Kongo, Togo, Nigeriýa, Senegal we ş.m.
 • karta-15
  2013
  Baş edaranyň howpsuzlyk ulgamyny gurmak üçin Hangzhou Chief Technology Co., Ltd.
 • 2016
  Kompaniýanyň ilkinji bäş ýyllyk meýilnamasyny tassyklady, kompaniýanyň ösüş strategiýasyny hasam kesgitledi we köp ýerlerde azyk zawodlaryny we öý himiýa zawodlaryny gurmaga taýynlyk görüp başlady.
 • 2017
  Hangzhou şäherindäki Binjiang HuanYu işewürlik merkezinde ýerleşip, täze syýahat başlaýar
 • karta-12
  2019-2021
  Tanzaniýa şahamçasyny, Gana şahamçasyny we Uganda şahamçasyny dörediň, ZheJiang-Afrika Hyzmat Merkeziniň taýýarlyk işlerine gatnaşyň.
 • 2022-nji ýyla çenli
  Baş toparyň dünýäde 20-den gowrak kompaniýasy bar, indi kärhanalar üçin täze Afrika hekaýalaryny ýazýarys.