Confo Superbar

  • Confo inhaler superbar

    Confo inhaler superbar

    ConfoSýokarky panel adaty haýwanlardan we ösümliklerden alynýan inhaler görnüşidir.Önümiň düzümi mentoldan, ewkalipt ýagyndan we boroldan ýasalýar.Önüm adaty hytaý ösümlik medeniýetine miras galyp, häzirki zaman tehnologiýasy bilen üsti ýetirilýär.Bu kompozisiýa “Confo Super” -ni bazardaky beýleki önümlerden tapawutlandyrýar.Önümiň ysly ysy bar we burnuna ýakymly ys berýär.“Confo Superbar” size kelle agyryny, ýadawlygy, aladany, hereket keselini, gipoksiýany, howa keselini, burnuňy doldurmak, rahatsyzlyk, baş aýlanmakdan dynmaga kömek edýär.Önümiň agramy 6 dürli reňk bilen 1g, asgyçda 6 bölek, gutuda 48 bölek we kartonda 960 bölek bar.“Confo Superbar” Afrika bazarynda iň köp satylan önüm bolmagyny dowam etdirýär.SaýlaňConfo Superbarýeňillik saýlamagyňyz hökmünde.