Tebigy narpyz zerur konfo suwuklygy 1200

Gysga düşündiriş:

Konfo suwuklygy siziň efir ýagyňyz we rahatlandyryjy duýgyňyzdyr.Konfo suwuklygy tebigy nan ýagyny öz içine alýan saglyk önümleri seriýasy we beýlekiler tarapyndan doldurylýar tebigy haýwanlardan we ösümlik ekstraktlaryndan öndürilen önümler.Bu önümler adaty hytaý ösümlik medeniýetine miras galyp, häzirki zaman hytaý tehnologiýasy bilen üstüni ýetirýär.Konfo suwuklygykamfor agajyndan, nanadan, kamfordan, ewkaliptden, darçyn we mentoldan 100% tebigydyr.Önümiň maksady dynç almak we myşsalaryňyzy köşeşdirmek, güýjüňizi täzelemek, hereket keseliňizi täzelemek, burnuňyzy ýapmak, çybynlara we çybynlara garşy dişlemek, kelle agyry we diş agyrysyny aýyrmak.Görnükli effektler, giň ulanylyş, üýtgeşik daşarky aýratynlyklar we köp ýyllyk ulanyş günbatar Afrikada uly täsir galdyrýar.Önümiň tebigy nan ysy bedene we buruna ýakymly edýär.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Konfo suwuklygy (1200)

Konfo suwuklygy siziň efir ýagyňyz we rahatlandyryjy duýgyňyzdyr.Konfo suwuklygy tebigy nan ýagyny öz içine alýan saglyk önümleri seriýasy we beýlekiler tarapyndan doldurylýar tebigy haýwanlardan we ösümlik ekstraktlaryndan öndürilen önümler.Bu önümler adaty hytaý ösümlik medeniýetine miras galyp, häzirki zaman hytaý tehnologiýasy bilen üstüni ýetirýär.Konfo suwuklygykamfor agajyndan, nanadan, kamfordan, ewkaliptden, darçyn we mentoldan 100% tebigydyr.Önümiň maksady dynç almak we myşsalaryňyzy köşeşdirmek, güýjüňizi täzelemek, hereket keseliňizi täzelemek, burnuňyzy ýapmak, çybynlara we çybynlara garşy dişlemek, kelle agyry we diş agyrysyny aýyrmak.Görnükli effektler, giň ulanylyş, üýtgeşik daşarky aýratynlyklar we köp ýyllyk ulanyş günbatar Afrikada uly täsir galdyrýar.Önümiň tebigy nan ysy bedene we buruna ýakymly edýär.

H56203e95396743baa6dbebefbcab20ab3
jikme-jiklikler-3
jikme-jiklikler-1
jikme-jiklikler-6

Ulanmak üçin

Gyjyndyrma, agyry, çişmek ýa-da çybyn dişlemek ýaly ýere birnäçe damja çalyň we ýuwaşlyk bilen massaage ediň.Şeýle hem güýçlendiriji we ýadawlyga garşy, mysal üçin fiziki oňaýsyzlyk, ýadawlyk we ukusyzlyk, baş aýlanmak we beýni we gyzgyn ýanmak üçin.

DK5A7920
DK5A7924

Seresap boluň

Diňe daşarky ulanmak üçin göz bilen görüşmekden saklanyň.

Saklamak

Salkyn gurak ýerde saklaň.

Bukja maglumatlary

Bir çüýşe (3ml)

60 çüýşe / guty

20 guty / karton

1200 çüýşe / karton

Jemi agramy: 30 kg

Kartonyň ululygy: 645 * 380 * 270 (mm)

20 nahar gap: 450 karton

40HQ konteýner: 950 karton

DK5A7927
DK5A7929
DK5A7935
gaplamak-1

“Confo” -y 1-nji belgili ýeňillik saýlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler