Papoo erkekleriň beden spreýleri

  • Täze önümimiziň ajaýyp çykarylyşy: PAPOO MEN BODY SPRAY

    Täze önümimiziň ajaýyp çykarylyşy: PAPOO MEN BODY SPRAY

    Hoşboý ysly spreý, bedene hoşboý ys sepmek, bedeniň hoşboý ysyny saklamak we ulanyjylara deňeşdirip bolmajak salkyn we şatlykly tolgunmak üçin ulanylýar.Dezodorant spreý esasan goltuk üçin ulanylýar, bu goltugyň derlemeginiň öňüni alyp biler, dörän aşa köp ysyň öňüni alyp biler we goltugy täze we rahat saklar.Tomusda adaty gündelik önüm.Spreýiň iş ýörelgesi, basyş gämisindäki howanyň täsirli ingre deň derejede pürkmegi üçin aerozoly iteklemegidir ...