Köpük syrmak

  • PAPOO Erkekler köpük syrmak

    PAPOO Erkekler köpük syrmak

    Saç syrmak, saç syrmakda ulanylýan derini bejermek önümidir.Onuň esasy düzüm bölekleri suw, sýrfaktant, suw emulsiýa kremindäki ýag we çygly, deriniň we deriniň arasyndaky sürtülmäni azaltmak üçin ulanylyp bilner.Saç syrdyrylanda derini iýmitlendirip, allergiýa garşy durup, derini ýeňilleşdirip we gowy nemlendiriji täsir edip biler.Derini uzak wagtlap goramak üçin nemlendiriji film döredip biler.Saç syrmak erkekleriň gündelik durmuşynyň möhüm bölegidir.Bazarda esasan elektrik we elde saklaýjylar bar.F ...