Tolkun çybyn rulony

  • Tolkunly tebigy süýümli çybyn rulony

    Tolkunly tebigy süýümli çybyn rulony

    Tolkunly kagyz rulony ösümlik süýümi çybyn rulonydyr, häzirki zaman tehnologiýasyndan peýdalanyp, adaty çybyn rulonlarynyň çig mal hökmünde uglerod tozanyny ulanyp, daşky gurşawa ýetirýän ägirt uly zyýanyny döwmek üçin ulanylýar we çig mal hökmünde täzelenýän ösümlik süýümi bilen ösdürilýär.Önümiň ýokary hilli, arzan bahasy, saglygy goraýyş we daşky gurşawy goramak we ajaýyp täsirleri sebäpli Afrika bazarynda ýokary maslahat berilýär.“Boxer Industrial Company” çäklendirilen, “Wavetide” kagyz rulonynyň öndürilmegi esasy we beýleki dezinfeksiýa hökmünde çybynlara we insektisid önümlerine garşy gündelik himiki serişdeleri öndürýär we öndürýär.Tolkunly kagyz rulony, döwülmeýän ösümlik süýümi bilen döwrebap tehnologiýany çig mal hökmünde ulanýar.Elýeterli bahasy, daşky gurşawa arassa we uzak wagtlap ýakylýan ýokary hilli çybyn rulony.Ösümlik süýümi çybyn rulony aňsatlyk bilen bölünýär, ýakylýar, ulanylandan soň eliňizi hapalamaň, ulagda ýitgi ýok, döwülmeýän we çilimsiz.Tolkun süýümli çybyn rulony çybynlary ýok etmekde we çybynlaryň dişlenmeginiň öňüni almakda täsirli.